BrannskadeKit

545-347-large_default

Brannskadekit består av en steril forbrenningskompressor med fikseringsbinding.
Størrelse: 5 x 15 cm

Referanse: 6031