Magic Stripe Detectable

521-315-large_defaultRefil plaster for Første Hjelp Tavlen.

Referens: 6022