Eye2Eye Refill 500 ml Neutral

599-369-large_default500 ml pH Neutral Eye2Eye. Steril 4,9% steril fosfat-buffert som neutraliserar syror och baser. Utrustad med ergonomisk Eye2Eye ögonkopp som gör det möjligt att spola båda ögonen samtidigt. Flaskan kan användas för påfyllning i stationer eller löst och en utförlig bruksanvisning på etiketten. Flaskan är CE-märkt.

Referens: 8010-6

Användning
Vrid locket. Skölj ögat eller huden grundligt tills flaskan är tom. Alla ämnen och partiklar som kommer in i ögat eller på huden ska tas allvarligt. Rekommenderad sköljtid vid alkaliska skador eller syreskador minst 2 minuter med pH Neutral.
Ögonsköljvätskan skall träffa ögat i ett blött och jämnt flöde. Kontakta alltid läkare och fortsätt sköljningen med Plusab Ögonskölj eller pH Neutral under transporten.

Hållbarhet
Hållbar i 3 år från produktionsdatum.
Eventuella restmängder ska kasseras efter användning.
En snabb och effektiv insats är helt avgörande för skadans omfattning vid olyckor med syror och baser. Frätskador är alltid allvarliga och frätningen sker inom kort tid. Starka baser och syror kan tränga genom hornhinnan på 45 sekunder. En snabb neutralisering till ögats normala pH-nivå på 7,4 är därför avgörande. Laboratorieförsök visar tydligt, att pH Neutral har neutraliserat både en syra och en bas till en oskadlig nivå på maximalt 20 sekunder. Sköljning med vanlig ögonsköljning förtunnar och sköljer bort vätskan och man uppnår bara små förändringar av pH-värdet vid 45 sekunders sköljning.