Eye2Eye Refill 1000 ml Flasch

598-368-large_default1,0 l Plusab Ögonsköljning Eye2Eye 0,9% steril natriumklorid for att skölja ögonen efter olyckan med damm och smuts.Utrustad med ergonomisk Eye2Eye ögonkopp som gör det möjligt att spola båda ögonen samtidigt. Flaskan kan användas i stationer eller separat. Flaskan är CE-märkt.

Referens: 8010-5

Användning
Vrid locket. Skölj ögat grundligt tills flaskan är tom. Alla ämnen och partiklar som kommer in i ögat ska tas allvarligt. Rekommenderad sköljtid vid alkaliska skador min. 15 minuter . Ögonsköljvätskan skall träffa ögat i ett blött och jämnt flöde. Kontakta alltid läkare och fortsätt sköljningen med Plusab Ögonskölj under transporten.

Hållbarhet
Hållbar i 3 år från produktionsdatum.
Eventuella restmängder ska kasseras efter användning.