Beskyttelse Til Første Hjelp Tavle

569-352-large_defaultBeskyttelse av plast som beskytter tavlens produkter mot skitt, støv osv.
Beskyttelsen er lett og ta av når du behøver komme til produktene.

Referens:
Orange 6003
Mellan 6000-2
Röd 7000-17000-1