Plusab Maske

611-378-large_default

Masken er beregnet for private og offentlige miljøer. Bruk kun i nødstilfeller i brann- og røykeområder

Referanse: 6047

Tekniske egenskaper

Effektiv levetid 30 eller 40 minutter
Beskytter mot karbonmonoksid (CO), cyanid (HCN) og giftig røyk og tåke
Permeability Officer <5%
Innåndingsmotstand <800Pa
pustemotstand