Miljø og kvalitet

miljo

MILJØ OG KVALITET

MILJØANALYSE

Sammen med Mälardalens Høgskole har vi gjennomført en omfattende analyse av miljøarbeidet vårt.
Denne avanserte analysen har gjort oss i stand til å endre og forbedre oss og produktene våre ytterligere når det kommer til miljøspørsmål. Miljømålene våre utvikles stadig i samme takt som kravene til miljøtilpasninger som kundene og omverdenen stiller. Vi hos Plusab har et sterkt engasjement for dette.

PRODUKTER

God kvalitet gir lang levetid. Et naturlig valg for stadig ere som ser sammenhengen mellom miljøbelastning og produktutvalg. Vi velger leverandører som oppfyller våre strenge krav.

EMBALLASJE

Vi bruker miljøvennlig emballasje.

RESIRKULERING

Produktene våre er tilpasset for resirkulering i størst mulig utstrekning.

REISER

Alle medarbeidere hos Plusab har gjennomført nettkurs i miljøvennlig kjøring med SmartDriving. Dette har vi gjort for å bidra til lavere CO2-utslipp, noe som i kombinasjon med drivstoffbesparelser har fått stor gjennomslagskraft for Plusab Medical Solutions AB.

TRANSPORT

For oss er kvalitet synonymt med produkter levert til avtalt tid. Effektiv og sikker transport er viktig både for oss og for kundene våre.
Schenker transport hjelper oss med det. Sammen med forskere fra blant annet Chalmers har Schenker startet en kampanje som har som mål å halvere klimapåvirkningen fra godstransport.

En av måtene å redusere antall transporter på, er å samlaste gods – en slags kollektivtra kk innen godstransport. Schenker har laget et syvpunktsprogram for å redusere CO2-utslippet.

Disse punktene er:

• Skånsom kjøring
• Lavere hastigheter
• Nye kjøretøy, og bedre drivstoff
• Mer kombinasjonstra kk, som for eksempel bil og jernbane • Lengre kjøretøy for nattra kk
• Mer gods fraktes kollektivt
• Smartere bylogestikk