Om oss

OM OSS

Vi produserer og markedsfører trygge, effektive og brukervennlige førstehjelpsprodukter med egen design. Bedriften ble startet i 2017, og vi har mer enn 15 års erfaring og kunnskap, noe som har ført til en veldig positiv utvikling for oss helt fra starten av.

Målet med bedriften er å markedsføre praktiske og brukervennlige produkter av høy kvalitet som gjør ting enklere og skaper trygghet på arbeidsplassen. I dag er Plusab Medical Norway AS er landsdekkende i Norge og har representanter i Sverige og Finland.

Plusab Medical Norway AS leverer alt nødvendig første- hjelpsutstyr. Vi gir kundene våre muligheten til å bestille varer via kundesenteret vårt, nettbutikken vår eller ved å få besøk av selgerne våre.

FORRETNINGSIDÉ

Plusab Medical Norway AS skaper verdier for bedrifts- kunder ved å oppfylle kundenes behov for førstehjelps- produkter samt å lære kundenes medarbeidere hjerte- og lungeredning. Forretningsideen vår beskriver ikke bare salg, men også produktkunnskap og samarbeid med kvalitet.

RETNINGSLINJER FOR VIRKSOMHETEN

Plusab Medical Norway AS ser lønnsomhet, kvalitet, sikkerhet, miljø og helse som avgjørende deler av virk- somheten og virksomhetens utvikling. I tillegg skal alle deler av virksomheten vår følge god forretningsskikk. Det betyr at vi skal sørge for at tjenestene og produktene våre oppfyller kundenes og medarbeidernes behov og for- ventninger, samt at de utføres med så liten miljøpåvirk- ning som mulig og med best mulig bruk av ressursene. Plusab Medical Norway AS følger lover og regler, og vi arbeider kontinuerlig for å forbedre måten vi arbeider på, metodene vi bruker, logistikken vår og ressursbruken vår.

UTESELGERE

Selgerne våre er bedriftens spydspiss og ansikt utad. Selgerne hjelper daglig både nye og eksisterende kunder med å nne smarte og lønnsomme løsninger for rasjonelle innkjøp.

Flere aktuelle prosjekter gir oss stor fremtidstro, og vi ekspanderer kraftig, både nasjonalt og internasjonalt. De este av produktene våre selges under vårt eget varemerke og med enerett for det svenske markedet. Førstehjelpsproduktene våre eksporteres også til Norge og Finland.

Plusab Medical Solutions AB leverer førstehjelps- produkter, brannvernprodukter og ergonomiske hjelpe- midler for dataarbeidsplasser.

Plusab Medical Norway AS tilbyr opplæring i første- hjelp, hjerte- og lungeredning (HLR/AED), DHLR og L-ABC. Kursholderne er serti sert av Svenska rådet för Hjärt- & Lungräddning. Etter godkjent gjennomført opp- læring, får deltakerne lisenser.

TA GJERNE KONTAKT MED OSS!