Om hjertestarter

Defibrillator Rescue Sam

Defibrillatorer
Dagens hjertestartere er veldig enkle å bruke og kan brukes av alle. De gir talte instruksjoner til brukeren hvordan man gjør det, og du kan ikke gi et sjokk hvis det ikke er nødvendig.

Det finnes flere forskjellige modeller av halvautomatiske kardetransducere som er svært egnet for personer uten medisinsk utdanning. Hjertestarteren veileder brukeren gjennom talte instruksjoner og noen ganger til og med ikoner.

Heartbreakeren analyserer hjertets rytme og kan avgjøre om det er hensiktsmessig å gi elektrisk støt, en defibrillering. Eller om det er bedre å gjøre HLR. Som bruker kan du ikke bry deg om hjertebryteren ikke anbefaler dette.

Navne defibrillatoren kommer fra de-fibrillate som betyr «off-flimber». Når enheten utsender et elektrisk støt, «blusser» flimmeren (elektrisk kaos) som skjer i hjertet. Ved vellykket defibrillering blir dette kaoset tilbakekalt og hjertet kan gå tilbake til sin normale rytme.

Alle kan bruke en hjertestarter og det er ingen lov som krever at du har trening for å bruke den. Vi anbefaler imidlertid alle å delta på kurs og gjenta regelmessig.

Kilde: HLR-rådet