Førstehjelpskurs

hlr

Riktig kunnskap og utstyr redder livet!
Når noen får hjerteslag, har det travelt! Hvert minutt er verdifullt.

Vår utdanning «Riktig kunnskap og utstyr redder livet»
Utdanningen skal gi slik kunnskap og praktisk opplæring at deltakerne etter trening kan og våger å gripe inn i en ulykkesituasjon.

Når du bestiller et kyrs, får du alltid:

en opplæring ledet av en instruktør sertifisert av HLR-rådet (svensk råd for hjerte-redning
en utdanning skreddersydd for din virksomhet og dine ønsker
utføre bevissthetskontroll
utfør pustekontroll
Kompetanse til selvstendig å gjennomføre hjerte lunge redning
Sett en person i stabil sidemodus
kjennskap til AED hjerte transduser (automatisert ekstern defibrillator)
scenario med hjertestartere
kunnskap om luftveisstopp
kunnskap om ryggrad og bue trykk
kompetanse kort signert av instruktøren

En hjertelig arbeidsplass oppfyller følgende kriterier:

Det er rutiner og beredskap til å håndtere en plutselig hjertestans
Det er en strategi for alarm ved plutselig hjertestans
Hjerte-lunge redning kan startes umiddelbart
Behandling med hjerteinfarkt starter innen fem minutter
Alle ansatte vet hvor hjertet starteren er og kan håndtere det

HLRs råds retningslinjer for HLR og hjertestartere i samfunnet:
Alle som har en plutselig uventet hjertestans, bør få optimal behandling

Start av HLR innen 1 minutt
Alarm til 113 innen 1 minutt
Defibrillering innen 5 minutter
Trening i HLR med hjertestarter anbefales minst en gang i året

For mer informasjon, kontakt oss:

post@plusab.no

telefon: +47 90826571